Viktig Information.

Fridafors FritidsCenter är en ideell idrotsförening och inte yrkesmässigt som inte drivs i vinstsyfte
Nu har vi fått ett besked från en Inspektör för IVO att vi inte får ha läger via LSS. Utan att vi måste ha tillstånd.

(Vi får ha lägerdeltagare om de inte går via socialtjänsten)

1 mars 2019. Enligt InspektörenDet är viktigt för er att veta redan nu att ni inte kan ta emot några personer med beslut enligt LSS i er verksamhet utan att ni har ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO

6 mars. Från avdelningen Tillståndsprövningen

” om ni yrkesmässigt och återkommande ska anordna läger för barn och unga som har beslut om korttidsvistelse enligt LSS kan ni behöva tillstånd från IVO. Med yrkesmässigt menas att ni tar ut avgifter och har anställd och avlönad personal.”

Enligt Arbetsmiljölagen

Det avgörande här är alltså om verksamheten drivs yrkesmässigt eller inte. Avgörande för om en verksamhet skall anses yrkesmässig är framför allt om den drivs i vinstsyfte eller annars av ekonomiska skäl. Ideella föreningars verksamhet brukar normalt inte anses som yrkesmässiga om de bara tjänar till att tillgodose den ideella verksamhetens syften och behov.


Bakgrund

2009 ansökte vi hos Länsstyrelsen om lägerverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Lägerdeltagarna kommer att bo i nybyggda campingstugor som ar handikappanpassade. Vid äventyrsläger bor man i militärtält.
Det finns en byggnad på 480 kvm som innehåller kök, samlingssal, handikapptoalett bastu m.m.

BEDÖMNING

Enligt riktlinjer for tillståndsprövning av enskild verksamhet antagen av länsstyrelserna mars 2008 krävs tillstånd för en ideell_ verksamhet som bedriver en kontinuerlig vård-, behandlings och/
eller omsorgsverksamhet och tar betalt för sina tjänster.
Länsstyrelsen konstaterar att idrottsföreningen anordnar läger för barn och ungdomar
med funktionsnedsättning. Man tar betalt för lägervistelsen, men lägren bedrivs inte kontinuerligt utan endast under kortare perioder under sommaren.”

2012

Lade vi in en ansökan till Socialstyrelsen om att få ha läger på påsklovet och höstlovet.

Vi fick avslag på den ansökan för de menade att det blir då kontinuerlig verksamhet.

Då fortsatte vi att ha lägren endast några veckor under sommaren.

Kostnad

En ansökan om tillstånd kostar 30 000 kr, skulle det bli avslag så kostar det också 30 000 kr. Som en ideell idrottsförening så är det mycket pengar.
Vi gör nu allt för att kunna lösa detta problem, för det är många ungdomar som vill komma till oss.